Çoçaj prisustvuje zajedničkom sastanku SSK-a, TSK-a i institucije Ombudsmana

Çoçaj prisustvuje zajedničkom sastanku SSK-a, TSK-a i institucije Ombudsmana

Priština, 11.02.2021. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj, učestvovao u zajedničkom sastanku Tužilačkog saveta Kosova, Sudskog saveta Kosova i Institucije Ombudsmana, koji je organizovao Ombudsman g. Naim Qelaj, u cilju jačanja međusobne saradnje.

Tema ove diskusije bio je Zakon o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca a sagovornici su istakli da je navedeni zakon dalje unapredio aspekat polaganja računa od strane sudija i tužilaca.

U sastanku bilo je diskusija i oko uloge Zakona o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca u odnosu prema njima kao i o postupku istrage navodnih prekršaja od strane sudija i tužilaca.