Predsedavajući Çoçaj je na sastanku dočekao predstavnike iz Projekta Justice Matters

Predsedavajući Çoçaj je na sastanku dočekao predstavnike iz Projekta  Justice Matters

Priština, 18.02.2020 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj, je na sastanku
dočekao istraživačkog konsultanta iz Tetra Tech DPK, Florije Manaj-Zogaj, angažovana u sledećem projektu USAID, Justice Matters.

Svrha ovog sastanka je rasprava o primeni poziva USAID-a i planiranim aktivnostima koje se do vezuju sa radom Tetra Tech, uključujući identifikovanje potreba i određivanje prioriteta za podršku od strane USAID-a za sledeći period.