Raspravlja se saradnja između SSK i TSK za 2020 godinu

Raspravlja se saradnja između SSK i TSK za 2020 godinu

Priština, 16. januar .2020 g. – Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, dočekao je predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova , Bahri Hysenia, gde su učestvovali i generalni direktori oba sekretarijata.

U ovom sastanku raspravljalo se oko saradnje između dva Saveta, koordiniranje aktivnosti i planovi za 2020 godinu, gde su se oba  predsedavajuća složili da nastave saradnju između        SSK-a  i  TSK-a  i u toku 2020 godine.