Fizički napad na nadzornog sudiju je napad na pravdu

Fizički napad na nadzornog sudiju je napad na pravdu

Priština, 12. decembra 2019. – Sudski savet Kosova (SSK) najoštrije osuđuje fizički napad na nadzornog sudiju Osnovnog suda u Mitrovici – ogranak u Vučitrnu, gospodina Rifat Blata.

Savet je zabrinut zbog nasilja nad nadzornim sudijom gospodina Blata, koje je povezano sa njegovim službenim radom. Ovakva dela ugroženosti protiv sudija su nepodnošljiva i uzimaju se veoma ozbiljno.

Ovi napadi ne predstavljaju samo uplitanje u osnovnim principima nezavisnosti sudstva, već i krše zakon. Stoga su takvi napadi na sudski sistem i SSK ozbiljno zabrinjavajući.

Savet čvrsto stoji sa sudijama, podržava ih u njihovom nezavisnom radu i podstiče ih da izvršavaju svoju ustavnu i pravnu misiju i poziva nadležne organe da preduzmu sve odgovarajuće mere u vezi sa ovim slučajem i istovremeno se obavezuje na ispunjavanje misije u sudskim institucijama za osiguranje reda i mira u Republici Kosovo.