Çoçaj: Transparentnost, odgovornost i efikasnost su osnovni principi našeg rada

Çoçaj: Transparentnost, odgovornost i efikasnost su osnovni principi našeg rada

Priština, 7. decembar 2019 – Završila je sa radom konferencija sudstva koja je okupila sudije, tužioce, advokate i druga lica iz pravosudnog sistema na Kosovu. U tom krugu, zatraženo je povećanje transparentnosti i odgovornosti u izgradnji novih radnih strategija i razvoj reformi za izazove tokom rada sudstva.

Predsedavajući SSK-a, Skender Cocaj, rekao je da je potrebno da svi ulože veće napore za poboljšanje kvaliteta funkcionisanja sudova, jačanjem poverenja javnosti, svesni da je sudstvo stub demokratije za našu zemlju.

„Mi ćemo nastaviti da radimo na ostvarenju naših ciljeva za bolje sudstvo i sve naše aktivnosti biće usmerene na nezavisan sudski sistem, dostupan, pravičan i efikasan u svom radu, koji je odgovoran za svoj rad, funkcionalan i koji se pridržava najviših standarda poštenja, integriteta, kompetentnosti, profesionalizma i transparentnosti, kako bismo našim građanima obezbedili pravdu“ rekao je između ostalog Cocaj.

Predsednik Vrhovnog suda Kosova, Enver Peci, rekao je da postoji napredak u pravnom sistemu, ali korupcija i dalje ostaje izazov. „Jedan od glavnih problema sa kojim se danas suočava pravosudni sistem je borba protiv korupcije-  ružna i krajnje štetna pojava za državu Kosovo. S tim u vezi, dosadašnji rezultati nisu zadovoljavajući i potrebni su konkretni rezultati“, rekao je Peci.

Vršilac dužnosti ministra pravde, Abelard Tahiri, rekao je da je vladavina prava tema nacionalnog karaktera, koja prevazilazi politiku i njenu svakodnevnicu. „Vi ste garancija pravne države, garancija jednakosti pred zakonom, nezavisnosti i podele vlasti  i  poverenje građana u pravo zavisi isključivo od vašeg nezavisnog rada“, rekao je Tahiri.


Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hyseni, rekao je da pravosudni sistem ima potrebe za stalnom podrškom. „Potreba za podrškom sudskog sistema, treba prvobitno biti od lokalnih institucija, a zatim i onih međunarodnih, jer udruženi i uz saradnju postižemo da jačamo pravosudni sistem, rekao je Hyseni.

Šef za vladavinu prava iz kancelarije EU na Kosovu, Cezary Michalczuk, rekao je da se Evropska unija zalaže u pružanju pomoći Kosovu, gde trenutno pomaže pravosudnom sistemu sprovođenjem projekta Centralizovanog nacionalnog sistema kaznene evidencije (NCCR) koji ima za cilj digitalizaciju starih kaznenih podataka.

Ambasador misije OEBS- na Kosovu, Jan Braathu, rekao je da pravosudni sistem ne može biti funkcionalan i odgovoran, ukoliko ne postoji poverenje građana. „Ja želim da vas pohvalim na vašem dosadašnjem radu, jer ima napretka, ali je potrebno dodatno raditi u vašoj oblasti. Vi, sudije, imate najvažnije položaje u zemlji. Vaše angažovanje, integritet biće testiran svakodnevno i bićete suočeni izazovima. Vaš uticaj prevazilazi sudstvo, jer bez vladavine prava može biti samo haosa, i u jednoj takvoj sredini  niko od nas ne želi da živi. Ja vas podstičem da budete iskreni, vaš posao je taj koja će napraviti razliku“, rekao je Braathu.

Zamenik predsednika Visokog saveta sudstva Albanije, Maksim Qoku, zahvalio se Kosovu na gostoprimstvu i pruženoj pomoći iznad očekivanih vrednosti, visoko ocenjujući učešće na takvim konferencijama.

Predsednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, rekla je da sudije imaju najtežu ulogu, ali da je to zanimanje takođe i privilegija. „Sudijskim zanimanjem ne možemo reći da posedujemo sudijski talenat, već moramo naporno da radimo, kako bi pravda bila u našim rukama. Sudiju je potrebno poštovati i više od potrebnog, sudija je potrebno da više bude obučen, nego da poseduje znanje“, rekla je Medenica. 

Vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda Severne Makedonije, Faik Arslani, rekao je da kada poseti neku zemlju, ne pita da li ima dobrih zakona, već da li se oni sprovode. „Insistiramo da reforme budu efikasne, tako da postoji pravna sigurnost, jer je taj aspekat preduslove za poštovanje ljudskih prava“; rekao je Arslani.

U vezi sa glavnom temom, predsedavajući SSK-a, Skender Cocaj, istakao je da je sudski sistem imao značajan napredak u poslednje vreme, navodeći ciljeve i izazove koji su odrazili rad sudstva tokom ove godine, uključujući osnivanje Specijalnog departmana u okviru Osnovnog suda u Prištini i Apelacionog suda, borbu protiv teških krivičnih dela, sprovođenje projekta CMIS i NCCR, izradu nacrt pravilnika i administrativnih uputstva, svakodnevno ažuriranje zvanične veb stranice sudstva, postupak regrutovanja novih sudija, saradnju sa Akademijom pravde u vezi sa obaveznim i stalnim obukama koje su sudije pohađale, pregled budžeta i upravljanje istim, stvaranje uslova za korišćenje elektronske aplikacije E-imovina, održavanje zgrada sudova, prevod materijala na zvaničnim jezicima Kosova, izradu godišnjeg plana za reviziju, saradnju sa međunarodnim partnerima, kao i memorandumi o razumevanju koji su za glavni cilj imali podršku, povećanje transparentnosti i odgovornosti.

U nastavku, predsednik Vrhovnog suda, Enver Peci, je govorio više o kaznenoj politici i izazovima sa kojima se suočavaju sudije Vrhovnog suda, ističući da odmeravanje i određivanje raznih kaznih za krivična dela koja su otprilike ista, pod jednakim okolnostima i uslovima, pored problema koja nam stvara, ima negativan uticaj na javnost, stvaranjem drugačijeg uverenja“.

Predsednik Apelacionog suda, Hasan Shala, govorio je o građanskom pravu i istakao je da na Kosovu nikada neće postojati potpuna pravda, ukoliko se ne poveća efikasnost u rešavanju građanskih predmeta. Prema njegovim rečima, rešavanje predmeta u građanskim parnicama traje godinama, i građani su umorni od tog čekanja. Shala je pozvao SSK da pojača napore za pronalaženje rešenja za hiljade nerešenih predmeta ove vrste, i predložio je da 2020. godina bude godina građanskog prava.

Predstavnik Američke ambasade, Corey Smith, predstavio je program „Justice Abroad“ Univerziteta Wake Forest, koji predstavlja saradnju između američke ambasade i ovog univerziteta. Program pruža američke stipendije za sudije i tužioce sa Kosova, koje podstiče da se prijave kako bi zajedno razmenili najbolje prakse i iskustva. U poslednjem delu konferencije, bilo je diskusije u panelu od strane Ombudsmana Hilmi Jashari, koji je diskutovao o radu, novostima i izazovima institucije Ombudsmana tokom 2019. godine, sudije Osnovnog suda u Prištini, Fatime Dermaku, o ostvarivanju prava žena na imovinu, i prezentacije predsednika Udruženje žena sudija i tužilaca Kosova, Hidajete Gashi, o Forumu žena sudija i tužilaca na Kosovu.