SSK i AAB koledž potpisali su memorandum saradnje u cilju poboljšanja kvaliteta studija za studente

SSK i AAB koledž potpisali su memorandum saradnje u cilju poboljšanja kvaliteta studija za studente

Priština, 21. oktobar 2019. – Sudski savet Kosova i pravni fakultet AAB koledža potpisali su memorandum saradnje.

Memorandum saradnje koji je potpisan od strane predsedavajućeg SSK-a Skender Çoçaj i dekana AAB koledža, Veton Vula ima za cilj da uspostavi saradnju između Sudskog saveta Kosova (SSK) i Pravnog fakulteta AAB koledža razmenom iskustva u cilju poboljšanja kvaliteta studija za studente kao i predstavljanje stručnjaka Sudskog saveta Kosova pred studentima AAB koledža o temama koje se povežu za oblast sistema pravosuđa.

Kroz ovaj memorandum, SSK će omogućiti studentima pravnog fakulteta AAB koledža održavanje prakse i studijskih poseta u svim sudovima Republike Kosova.

Sa druge strane, AAB koledž će garantirati da praktični rad i studijske posete u dotičnim sudovima budu ocenjene i smatrane kao dodatni deo teoretske nastave studenata.

SSK je spreman da pruža saradnju i pomoć svim obrazovnim ustanovama – naveo je između ostalog predsedavajući Çoçaj.
Ovaj memorandum otvoriće put saradnje između ovih dva institucija u cilju profesionalnog razvoja studenata. Memorandum razumevanja se potpiše za period od tri (3) godine, uz mogućnost produženja istog.