Obuka osoblja i registracija predmeta u sistemu CMIS završen je kod Osnovnog suda u Prištini, ogranak Gračanica

Obuka osoblja i registracija predmeta u sistemu CMIS završen je kod Osnovnog suda u Prištini, ogranak Gračanica

Proces registracije starih i parničnih predmeta I onih na radu – građanski oblast u sistemu ISUP u Osnovnom sudu u Prištini, ogranak Gračanica, je završen, a registrovano je ukupno 708 starih slučajeva, kao i svi novi primljeni predmeti.

Registracija starih predmeta u ovoj grani započela je 15. avgusta 2019. godine i završila 4. septembra 2019. godine i sada su ti predmeti u sistemu ISUP i mogu se u celosti procesuirati kroz sistem. Takođe, svi novi slučajevi koji se primaju , registruju i procesuiraju se putem sistema ISUP.

Takođe u ovoj grani su obučeni 15 zaposlenih o korišćenju ISUP-a, koji su sada u potpunosti obučeni za korišćenje ISUP sistema. Obuka osoblja ove grane je završena 4. septembra 2019. godin