Projekt SMIL započeo obuku sudija Osnovnog suda u Prištini – Specijalni Departman- za upotrebu ISUP sistema

Projekt SMIL započeo obuku sudija Osnovnog suda u Prištini – Specijalni Departman- za upotrebu ISUP sistema

12. septembra 2019. godine u Osnovnom sudu u Prištini – Specijalni Departman – započela je obuka sudija ovog departmana o upotrebi ISUP sistema.

Broj sudija za koje se očekuje da će biti obučeni na ovom departmanu je šest, a očekuje se da će njihova obuka biti završena za deset dana.

Pored toga, tokom obuke sudija Specijalnog departmana, predviđena je registracija starih predmeta u sistemu, čiji broj je dostigao ukupno 200 predmeta.