Çoçaj je dočekao predstavnike Kosovske Policije

Çoçaj je dočekao predstavnike Kosovske Policije

Priština, 08. avgust. 2019 g. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skënder Çoçaj i predsednica Osnovnog suda u Prištini, Afërdita Bytyçi, danas su dočekali Šefa Sektora za pravna pitanja, potpukovnika Çlirim Hajdini i Predsednika Komisije za odlučivanje po Zakonu za prekršaje u Kosovskoj policiji, potpukovnika Haxhi Krasniqi.

Na ovom sastanku razgovarali su o temama sa zajedničkim interesom za dve institucije kao i za dalji nastavak saradnje i realizacije međusobnih satanaka u budućnosti.