Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

Komisija za izbor sudija Sudskog saveta Kosova (SSK), u skladu sa članom 16. Pravilnika 5/2016 o izboru, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija, 15. oktobra 2016.g. održala je test za sudije.

Testu se podrvgnulo ukupno 176 kandidata, od kojih je 75 položilo isti, dok ostalih 101. kandidata nije dobilo dovoljno poena za daljnju kvalifikaciju.

Download Lista Kandidata