OKRUGLI STO PREDSTAVNIKA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA

OKRUGLI STO PREDSTAVNIKA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA

U sredu 22.juna 2016.godine organizovan je okrugli sto od strane Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) u cilju vrednovanja rada Mehanizma za koordinaciju u cilju vladavine prava kao I dalje diskusije u vezi koraka koje treba preduzeti zarad bolje koordinacije ključih pravosudnih institucija na Kosovu.

Na ovom sastanku sudelovali su: zamenik premijera i ministar pravde prof.dr.Hajredin Kuçi, zamenik predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova gdin.Agim Maliqi, zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, gdin Idain Smajli, kao I zamenica stalnog predstavnika UNDP-a na Kosovu, gđa Alessandra Roccasalvo.  

Osim gore navedenih, sastanku su prisustvovali I direktori navedenih institucija, vođa projekta UNDP-a za vladavinu prava kao I pravni savetnici UNDP-a unutar vodećih pravosudnih institucija..

Tokom sastanka pozitivno je vrednovan rad Mehanizma za koordinaciju, akcentovana je potreba pregleda sektora vladavine prava I definisana je dalja potreba ovog Mehanizma u cilju podizanja kapaciteta I bolje koordinacije institucija na polju sudske administracije, strateških planova, pravnoj infrastrukturi I organizaciji treninga za sudije.