Obaveštenje za javnu raspravu o nacrt Pravilniku br. Xx/2024 za izdavanje Uverenja i Izvoda o krivičnim kaznama

Obaveštenje za javnu raspravu o nacrt  Pravilniku br. Xx/2024 za izdavanje Uverenja i Izvoda o krivičnim kaznama

Sudski savet Kosova, u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, formirao je Radnu grupu za sačinjavanje nacrta pravilnika br. X/2024 za izdavanje uverenja i izvoda o krivičnim kaznama. Nakon sačinjavanja početnog projekta, Radna grupa je uputila nacrt Komisiji za normativna pitanja na razmatranje. Nakon pažljivog procesa razmatranja, konsolidovani nacrt je pripremljen i sada je dostupan svim zainteresovanim stručnjacima koji mogu dati komentare i sugestije za okončanje ovog nacrta pravilnika.

U cilju poboljšanja stepena transparentnosti i smatranja važnim doprinosa svih, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili sugestije za poboljšanje nacrta ovog nacrt pravilnika.

Javne konsultacije

Za detaljnije informacije, o roku konsultacija, načinu na koji se mogu poslati komentari i sugestije, kao i o nacrtu pravilnika, možete pronaći objašnjavajući memorandum na linku ispod.

MEMORANDUMO NARTU PRAVILNIKA