Obaveštenje za javnu raspravu za nacrt PRAVILNIKA BR. X/2024 ZA REGISTAR SEKSUALNIH NASILNIKA I SILOVATELJA

Obaveštenje za javnu raspravu za nacrt PRAVILNIKA BR. X/2024 ZA REGISTAR SEKSUALNIH NASILNIKA I SILOVATELJA

Sudski savet Kosova, u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, formirao je Radnu grupu za sačinjavanje nacrta pravilnika br. x/2024 za registar seksualnih nasilnika i silovatelja nakon sačinjavanja početnog nacrta, Radna grupa je poslala nacrt na razmatranje Komisiji za normativna pitanja.

Nakon pažljivog procesa razmatranja, konsolidovani nacrt je pripremljen i sada je dostupan svim zainteresovanim stručnjacima koji mogu dati komentare i sugestije za okončanje ovog nacrta pravilnika.

U cilju poboljšanja stepena transparentnosti i smatranja važnim doprinosa svih, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili sugestije za poboljšanje nacrta ovog nacrt pravilnika.

Javne konsultacije

Za detaljnije informacije, o roku konsultacija, načinu na koji se mogu poslati komentari i sugestije, kao i o nacrtu pravilnika, možete pronaći objašnjavajući memorandum  na linku ispod.

OBJAŠNJAVAJUĆI MEMORANDUM