Obaveštenje o javnoj raspravi za nacrt – Pravilnika br. X/2024 o Disciplinskom postupku za zaposlene u administraciji sudskog sistema

Obaveštenje o javnoj raspravi za nacrt – Pravilnika br. X/2024 o Disciplinskom postupku za zaposlene u administraciji sudskog sistema

Sudski savet Kosova, u cilju sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, osnovao je Radnu grupu za izradu Pravilnika br. X/2024 o Disciplinskom postupku za zaposlene u administraciji sudskog sistema. Nakon izrade početnog nacrta, Radna grupa je poslala nacrt Komisiji za normativna pitanja na razmatranje. Nakon pažljivog procesa razmatranja, konsolidovani nacrt je pripremljen i sada je dostupan svim zainteresovanim stručnjacima koji mogu dati komentare i sugestije za finalizaciju ovog nacrta pravilnika.

U cilju unapređenja nivoa transparentnosti, i smatrajući doprinos svih važnim, Savet poziva sve zainteresovane stručnjake da dostave svoje komentare ili sugestije za poboljšanje nacrta ovog pravilnika.

Javne konsultacije

O detaljnijim informacijama, o roku konsultacija, načinu na koji se mogu poslati komentari i sugestije, kao i o nacrtu pravilnika, možete pronaći objašnjavajući memo na sledeći link

OBJAŠNJAVAJUĆI MEMORANDUM