Obaveštenje za sudske veštake licencirani i imenovani od strane SSK-a

Obaveštenje za sudske veštake licencirani i imenovani  od strane  SSK-a

Priština, 29. jun 2023. – Sudski savet Kosova (SSK) poziva sve sudske veštake licencirani i imenovani od strane SSK-a, da se od 3. jula 2023. pojave u zgradi SSK-a i povuku svoje sertifikate i lične karte za dotične oblasti.