Skupština predsednika sudova traži da se održavaju sudska ročišta preko online platforme

Skupština  predsednika sudova traži da se održavaju sudska ročišta preko online platforme

Priština, 20.07.2020.g.– Pod merama zaštite od pandemije COVID-19 i putem video-konferencije, danas je održan sastanak Skupštine predsednika sudova i nadzornih sudija pod rukovodstvom predsedavajućeg Bashkim Hyseni, predsednik Osnovnog suda u Uroševcu.

Predsednik Skupštine, Bashkim Hyseni, počeo je sastanak minutom ćutanja u znak poštovanja i časti povodom smrti sudije Osnovnog suda u Prištini, g-dina Shashivara Hotija i tužioca Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu, g. Ismet Ukshini.

Sastanak se nastavlja diskusijom o tačkama dnevnog reda: Rasprava o obaveznoj obuci sudija; Pitanje o izvršenju prekršajnih kazni; Označeni predmeti; Opasnost od zastarevanja predmeta zbog pandemije; Predmeti za jubilarnu platu i dnevnice zaposlenih u obrazovanju; Preporuka Komisije za upravljanje sudovima u vezi sa odlaganjem ročišta, itd.

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj, pre nego što je raspravljao o tačkama dnevnog reda, govorio je o situaciji upravljanja sudova tokom pandemije COVID-19, opisujući to kao ozbiljno i sa mnogim poteškoćama u radu u sudskom sistemu.

Çoçaj je zahtevao od predsednika sudova da primene Hitan plan o upravljanju kriza i da se vrši dezinfekcija u svim sudovima kao preventivna mera širenja pandemije COVID-19.

 ‘’ Veoma je važno sprovesti mere, jer su posledice velike, najteža situacija je u Palati pravde, ali uprkos poteškoćama i smanjenom broju zaposlenih, svi sudovi rešavaju predmete koji su sa prioritetom, kao što su pritvor, nasilje u porodici itd. ” – rekao je predsedavajući Çoçaj.

Oko tačke: obavezne obuke za sudije, prema raspravama Akademija pravde nastavlja da održava online obuke, uprkos situaciji koju je stvorila pandemija. Prema Skupštini predsednika i nadzornih sudija, pohađanje obuka sudija je obavezna i ne pohađanje obuke je disciplinska povreda. Stoga zahteva se  obavezno pohađanje zbog popunjavanja kvote u pohađanju obuka od sudova iz kojih dolaze.

Kao druga tačka raspravljeno je pitanje o izvršenju prekršajnih kazni, gde prema predsedniku Skupštine, Hyseni, ovaj zakon stvorio je zabunu  i neizvršenje prekršajnih novčanih kazni zbog dva kontradiktorna člana u Zakonu o prekršajima, stvara probleme u izvršavanju ovih predmeta.

 ‘’ Imajući u obzir da se svi sudovi suočavaju  sa ovom poteškoćom  i da način izvršenja donosi prepreke, tražim da zbog situacije da nađemo jedno alternativno rešenje, uključujući ovde i JSSP’’- rekao je predsednik Hyseni. Prisutni su odlučili da se formira jedna radna grupa sa profesionalcima iz Vrhovnog suda, drugih sudova i zajedno sa JSSP i pripreme pravno mišljenje kako bi pronašli rešenje.

Poseban značaj na ovom sastanku bio je razgovor označenim predmetima. Prema predsedavajućem Çoçaj, zbog velikog značaja ovih predmeta i zbog čega je rad otežan, ove predmete treba nastaviti, u svim slučajevima u kojima se suđenja ne mogu održati, da se nađu druge zgrade gde mogu da se održe suđenja primenjujući i ograničene mere COVID-19. Dok je predsednik Vrhovnog suda Enver Peci zatražio od sudija zaduženih sa označenim predmetima da unesu u bazu podataka i ažuriraju sve proceduralne radnje.

Takođe, zastarelost predmeta zbog pandemije, bila je jedna od tačke rasprave u Skupštini, ali uprkos stvorenih poteškoća od pandemije oko funkcionisanja sudova, takvi predmeti treba da se obrade i da budu u dnevnom redu sudova kao prvenstvene.

Što se tiče tačke u vezi sa predmetima za jubilarnu platu i dnevnice zaposlenih u obrazovanju, članovi skupštine su izrazili zabrinutost za ogromno povećanje ovih predmeta i raspravljeno je i mogućnost komunikacije sa drugim institucijama kao što su: MPN, MLS, Asocijacija Kosovskih Opština, u funkciji o mogućnosti rešavanja prikupljanje predmeta ove kategorije po sudovima.

Hyseni i Çoçaj,zahtevali su od predsednika sudova da imaju u obzir preporuke Komisije za upravljanje sudovima (KUS), upućen SSK-u, u vezi sa odlaganjem ročišta, sa ciljem da će ove preporuke pomagati da se smanje ne produktivna ročišta, odugovlačenje  sudskih postupaka i istovremeno će se garantovati povećanje efikasnosti sudova.

Na kraju ovog sastanka, predsednik Hyseni, zatražio je od predsednika sudova da u okolnostima pandemije počinju sa online platformom i u građanskim postupcima.