Povecaju se aktivnosti Sudskog saveta Kosova i svih sudova zemlje

Povecaju se aktivnosti Sudskog saveta Kosova i svih sudova zemlje

Priština, 08.05.2020. – Sudski savet Kosova, u skladu sa Odlukom Vlade i shodno preporukama Nacionalnog instituta za javno zdravlje za olakšavanje mera u vezi sa Pandemijom Covid-19, u cilju proširenja svojih sudskih delatnosti doneo je odluku o povečanju sudskih aktivnosti u trenutnoj situaciji, tako ta pored hitnih slučajeva, koji se razmatraju još od 13. marta 2020. sudovi će takođe razmatrati i druge predmete u kojima nije potrebno prisustvo strana.

Sudski savet Kosova pažljivo prati situaciju sa pandemijom i zavisno od preporuka NIJZ-a i u skladu sa odlukama Ministarstva vlade preduzeće sve neophodne radnje.

Kompletnu odluku Saveta možete naći na ovom linku: