Održan je 232-gi sastanak SSK-a

Održan je  232-gi sastanak SSK-a

Priština 30.04.2020 – Sudski savet Kosova (SSK), putem ZOOM aplikacije je održao po redu 232-gi sastanak, kojim je predsedavao predsedavajući (SSK) Skender Çoçaj i tim povodom su diskutovane i usvojene tačke na osnovu dnevnog reda.

Tokom ovog sastanka, Savet je usvojio Godišnji izveštaj SSK-a za 2019. godinu. Isto tako je  SSK  odobrio vanredni premeštaj za četvoro (4) sudija radi nesmetanog  dovršavanja predmeta. 

Savet je odobrio predlog  Predsednika Osnovnog suda u Gnjilanu Ramiza Azizija sa izbor i za još jedan mandat potpredsedika ovog suda Aziza Shaqirija, zasnovano na  njegovom radnom učinka u prvom mandatu. 

Takođe, je odobren zahtev Programa  USAID-a, Privredno pravo (Commercial Justice Activity), za  omoguaćavanje  održavanja online posredovanja od strane sudova.