Sudski savet Kosova podržava projekte EU-a

Sudski savet Kosova podržava projekte EU-a

Priština, 08. avgust. 2019 g. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skënder Çoçaj i zamenik predsedavajućeg SSK-a, g-đa. Makifete Saliuka, dočekali su danas rukovodioca Ekipe Projekta EU-a, „ Podrška slobodnim pravnim profesijama i Advokatske komore“, Pepa Laleva i međunarodnog eksperta, sudiju Nedim Ćosić da bi raspravljali oko aktivnostima koji se tiču koordinaciji i međuinstitucionalnoj saradnji između slobodnih pravnih profesija i drugih dotičnih institucija.

Tokom ovog susreta Predsedavajući Çoçaj i zamenik predsedavajućeg  g-đa. Makifete Saliuka, zahvalili su se prisutnima o saradnji i stalnoj podršci EU-a koju pružaju sudskom sistemu.

S druge strane , rukovodilac g-đa. Laleva objasnila je znaćaj ove aktivnosti koja je veoma važna za sektor pravde, gde su glavni dobitnici : Ministarstvo pravde, Advokatska komora, Notarska komora, posrednici uključujući i Sudski savet, Tužilački savet i Akademiju pravde kao i glavne institucije u ovoj aktivnosti. U ovom projektu angažovan je sudija Nedim Ćosić iz Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Sudskog saveta Kosova izrazili su spremnost za podršku Projekta EU-a,                         „ Podrška slobodnim pravnim profesijama i Advokatske komore“, do ostvarivanja dotičnog projekta, visoko cenujući dosadašnju saradnju sa svim projektima EU-a.