Registracija starih građanskih predmeta u ISUP sistemu završava se u Osnovnom sudu u Prizrenu – ogranak Suvareka.

Registracija starih građanskih predmeta u ISUP sistemu završava se u Osnovnom sudu u Prizrenu – ogranak Suvareka.

Osnovni sud u Prizrenu – ogranak Suvareka uspešno je završio registraciju svih starih građanskih predmeta u ISUP sistemu.

Registracija starih predmeta na ovom sudu počela je 27. maja 2019. godine, dok je završena 26. jula 2019. godine, a ukupno je registrovano 850 starih predmeta.

Svi stari građanski predmeti su sada registrovani u ISUP projektu i mogu se obrađivati elektronski.