Registracija starih krivičnih predmeta u sistemu SMIL-a je završena u Osnovnom sudu u Mitrovici – ogranak Srbica

Registracija starih krivičnih predmeta u sistemu SMIL-a je završena u Osnovnom sudu u Mitrovici – ogranak Srbica

Dana 08. jula 2019. godine uspješno je završena registracija starih predmeta za krivični oblast u Osnovnom sudu u Mitrovici – ogranak Srbica.

Registracija starih krivičnih predmeta počelo je 02. jula 2019. godine, a završena je od jednog tima gde na čelu je bio jedan referenat i pripravnik koji su obavili izvanredan posao da u roku od pet dana registruju 281 starih predmeta u sistemu.