12 službenika bivše kancelarije KDT-a su zbog sistematizacije raspoređeni u sudskom sistemu

12 službenika bivše kancelarije KDT-a su zbog sistematizacije raspoređeni  u sudskom sistemu

Priština, 4. jul 2019. godine- Generalni direktor Sekretarijata Sudskog saveta Kosova, Shkelzen Maliqi, je danas na sastanku dočekao (10) službenika bivše Kancelarije disciplinskog tužioca (KDT)), (Kadri Begolli, Selvije Gorani, Fjolla Deva, Shqipe Hoxha, Sedat Lekiqi, Bekim Telaku, Shtjefen Kajtazi, Bajram Gashi, Arben Hyseni dhe Suzana Mumini) koji na osnovu člana 16. Zakona br. 06/L-057, o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca treba premestiti u okviru sudskog i tužilačkog sistema.

Direktor Maliqi, im je poželeo dobrodošlicu i istovremeno obavestio bivše službenike KDT-a sa novim odgovornostima koje će imati nakon postupka premeštaja.

Kancelarija disciplinskog tužioca pre stupanja na snagu zakona br. 06/L-057, je imala ukupno dvadeset (20) službenika koji su bili na različitim pozicijama, od kojih su u sporazumu sa TSK-om, (8) osmoro premešteno u okviru tužilačkog sistema.

Tokom sastanka, zajedno smo se složili da se dvanaest (12) službenika bivše kancelarije KDT-a premeste kao što je prikazano na tabeli:

Kadri Begolli Sudski savet Kosova
Selvije Gorani Sudski savet Kosova
Sebahate Terziqi Zajmi Sudski savet Kosova
Fjolla Deva Sudski savet Kosova
Shqipe Hoxha Vrhovni sud Kosova
Sedat Lekiqi Vrhovni sud Kosova
Bekim Telaku Osnovni sud u Prištini
Shtjefen Kajtazi Vrhovni sud Kosova
Elona Resyli Vrhovni sud Kosova
Bajram Gashi Vrhovni sud Kosova
Arben Hyseni Vrhovni sud Kosova
Suzana Munini Vrhovni sud Kosova