Registracija starih krivičnih predmeta u potpunosti je zavšena u ISUP projektu u Osnovnom sudu u Mitrovici – ogranak Vućitrn

Registracija starih krivičnih predmeta u potpunosti je zavšena u ISUP projektu u Osnovnom sudu u Mitrovici – ogranak Vućitrn

Dana 20. Juna 2019. godine, uspešno je završena registracija starih predmeta za krivično polje u Osnovnom sudu u Mitrovici, ogranak Vučitrn.

Registracija starih predmeta na ovom sudu počela je 28. maja 2019. godine, a sastavljena jedna ekipa na čelu s referentom i pet pripravnika koji su obavili izvanredan posao. Broj starih predmeta registrovanih u ISUP sistemu za ovaj sud je 901 slučaj.
Sudsko osoblje je u potpunosti završila registraciju starih predmeta i sada su ti predmeti spremni za elektronsku obradu putem ISUP sistema.