Miratohet lista e shërbimeve esenciale që do të kryhen nga gjykatat

Miratohet lista e shërbimeve esenciale që do të kryhen nga gjykatat

Prishtinë, 24.11.2022 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), në takimin e 299-të me radhë, nën udhëheqjen e Kryesuesit, Albert Zogaj, mori këtë vendim:

Ju njoftojmë se takimi i KGJK-së po vazhdon.