NJOFTIM PËR REZULTATET E PROVIMIT ME GOJË PËR INTERPRETË GJYQËSORË PËR ÇIFTIN E GJUHËVE: SERBISHT – ANGLISHT DHE ANASJELLTAS

NJOFTIM PËR REZULTATET E PROVIMIT ME GOJË PËR INTERPRETË GJYQËSORË PËR ÇIFTIN E GJUHËVE:  SERBISHT – ANGLISHT DHE ANASJELLTAS

LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT E KANË KALUAR PROVIMIN ME GOJË PËR INTERPRETË GJYQËSORË PËR ÇIFTIN E GJUHËVE: SERBISHT – ANGLISHT DHE ANASJELLTAS

LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT NUK E KANË KALUAR PROVIMIN ME GOJË PËR INTERPRETË GJYQËSORË PËR ÇIFTIN E GJUHËVE: SERBISHT – ANGLISHT DHE ANASJELLTAS