NJOFTIM

NJOFTIM

Pas dyshimeve te ngritura, ndaj znj. Xhevahire Bislimi Ukaj, Referente e lartë në Gjykatën Themelore Prizren, Drejtori i përgjithshëm i Sekretariatit të KGJK, bazuar në nenin 69 të Ligjit Nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil, vendosi:

Pezullimin parandalues të znj. Xhevahire Bislimi Ukaj.