Održava se radionica za sačinjavanje Priručnika za sudske prevodioce/tumače

Održava se radionica za sačinjavanje Priručnika za sudske prevodioce/tumače

Prizren, 29. – 30. juni 2022. – Sudski savet Kosova (SSK), u saradnji sa Programom Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST, organizovao je dvodnevnu (2) radionicu u vezi sa sačinjavanjem Priručnika za sudske prevodioce/tumače.

Predsednik Komisije za upravljanje sudovima (KUS), Fahret Velija, zajedno sa članom SSK-a Arjeta Sadiku, članom SSK-a Fidan Hoxha, predstavnicima projekta EUKOJUST, rukovodioci i predstavnicima SSK-a , administratori i prevodioci, raspravljaju o izazovima prevodilaca u sudovima.

Na ovoj radionici, radna grupa sačini će priručnik za prevodioce/tumače u sudovima, koji ima za cilj utvrđivanje pravila, standarda, kriterijume i procedure za organizaciju i angažovanje prevodilaca i tumača u okviru sudskog sistema Kosova.

Ovom prilikom, SSK zahvaljuje projektu EUKOJUST na njegovoj kontinuiranoj posvećenosti i podršci u smislu povećanja efikasnosti i odgovornosti sudskog sistema, tačnije za olakšavanje rada prevodilaca u sudovima.