SSK-a je izabrao tri (3) sudije za napredovanje u Apelacionom sudu

SSK-a je izabrao  tri (3) sudije za napredovanje u Apelacionom sudu

Priština, 22.juna 2022. – Sudski savet Kosova (SSK), na 289. redovnom sastanku pod vođenjem predsedavajućeg Albert Zogaj ,usvojio je napredovanje sudija u Apelacionom sudu, kao jedan od tačaka dnevnog reda.

Na ovom sastanku, članovi Saveta na osnovu izveštaja Odbora za razmatranje prijava i intervjua, odobrili su napredovanje na dužnosti za tri (3) sudije:

Kadrije Goga Lubishtani,
Skender Çoçaj i
Naime Ahmeti,

na poziciji sudije u Apelacionom sudu. Predmetnim sudijama mandat počinje 1. jula 2022. godine, sa izuzetkom sudije Kadrije Goge Lubishtani, čiji mandat počinje  od 1. avgusta 2022. godine, zbog okončanja tri (3) krivična predmeta.

I 289.sastanak SSK-a, se još nastavlja.

Da izmene obrazac za ocenjivanje sudija