Održan je zajednički sastanak SSK-a i KZK-a sa norveškom pravosudnom administracijom

Održan je zajednički sastanak SSK-a i KZK-a sa norveškom pravosudnom administracijom

Priština, 23. maj 2022. – Putem video konferencije, danas je održan sastanak između Sudskog saveta Kosova (SSK) i Tužilačkog saveta Kosova (TSK) i Sudske administracije Norveške, u vezi sa sprovođenjem prelazne faze IKT-a / ISUP projekat.

Svrha ovog sastanka je bila da se razgovara o završnim pripremama za novu prelaznu fazu projekta ISUP (jun 2022 – maj 2025), koja je nastala kao rezultat uspešne implementacije preliminarnih faza projekta.

Na ovom sastanku prisustvovali su predsednik SSK Albert Zogaj, predsednik TSK Jetiš Maloku, predstavnici norveške sudske administracije i predstavnici norveške ambasade u Prištini. Tokom sastanka razgovarano je o implementaciji prelazne faze ITK/ISUP  projekta i nastavku sprovođenja  elektronskog sistema upravljanja predmetima u sudovima i tužilaštvima, i tom prilikom su  dva predsednika i predstavnici norveške sudske  administracije dogovorili saradnju za implementaciju prelazne faze IKT/ISUP projekta.