OBAVEŠTENJE O ORGANIZACIJI PISMENOG TESTA ZA JEZIČKI PAR ALBANSKI-ENGLESKI I OBRNUTO

OBAVEŠTENJE O ORGANIZACIJI PISMENOG TESTA ZA JEZIČKI PAR ALBANSKI-ENGLESKI I OBRNUTO

Kandidati koji su ispunili formalne uslove će pristupiti pismenom ispitu za licenciranje prevodilaca/sudskih tumača.Za sve kandidate koji su se prijavili za licenciranje za jezički par ALBANSKI – ENGLESKI I OBRNUTO pismeni ispit će se održati 27.05.2022 (sreda) sa početkom u 12:00 do 14:00 časova u Amfiteatru Ministarstva Pravda (bivša zgrada Rilindje), I-vi sprat.

Kandidati treba da budu prisutni najkasnije do 11:30 radi prijave.

 • Ukoliko se kandidat ne pojavi u predviđeno vreme za polaganje ispita ili ako se pre početka ispita izjasni  da odustaje, smatraće se da isti nije pristupio ispitu.
 • Kandidat koji odustane nakon  što je ispit započeo, smatraće se da ispit nije položio.
 • Na mestu održavanja ispita kandidati moraju sedeti na mestu koje odredi nadzornik prostorije. Kandidatima koji dođu na ispit nakon zatvaranja vrata sale, neće biti dozvoljen pristup ispitu.
 • Kandidati pre ulaska u salu su obavezni da odstrane sve svoje lične stvari, osim identifikacionog dokumenta sa fotografijom koji treba da drže kod sebe sve vreme.  
 • Nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, slušalica, MP3 uređaja, ili drugih elektronskih uređaja. 
 • Pismeni ispit traje (2) dva sata. Za vreme ispita kandidat ne sme da ima ništa pored sebe osim testa, rečnika i hemijske. Kršenje ovog pravila će rezultirati proglašavanjem ispita nevažećim i diskvalifikacijom kandidata sa ispita.
 • SSK će obezbediti papir, hemijske i materijale ili opremu neophodnu za održavanje ispita.
 • Kada ispit počne, svi razgovori kandidata se prekidaju i nadzornik prostorije čita uputstva za ispit. Nakon toga, nadzornik sale  može odgovarati na pitanja kandidata u vezi sa uputstvima.
 • Raspodela testova, koverata i dodatnog materijala se vrši prema uputstvima nadzornika prostorije.
 • Nije dozvoljeno napisati ime kandidata, pisati brojeve ili stavljati bilo koji drugi znak razlikovanja na bilo koji ispitni list. U slučaju takvog postupanja, kandidat je diskvalifikovan.
 • Kandidatima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju za vreme ispita. Izlazak im je dozvoljen isključivo uz pratnju nadzornika ispita, kao i kada završe odgovarajući deo ispita i zatvore isti u koverat.  
 • Kada se da znak za završetak ispita, kandidati odmah stavljaju test u koverat koji im je dat i zatvaraju isti. U  suprotnom, kandidati će biti diskvalifikovani sa ispita.
 • Na kraju ispita kandidati dobijaju mali koverat  u kojoj se nalazi pečatirani papir  gde kandidat treba da upiše svoje ime i prezime, a zatim je zatvori. Mali koverat, zajedno sa velikim kovertom u kojoj se nalazi test, uzima  sekretar na kraju ispita.
 • Sekretar Komisije upisuje broj (tajnu šifru), zapečaćuje ih i stavlja u bezbedno pakovanje u koje se  takođe stavlja pečat.
 • Nije dozvoljeno pomeranje govornice i uređaja za ozvučenje , ostaviti ih u istom položaju, ne dirati ih, kako se ne bi oštetili, i nije dozvoljeno bilo kakvo premeštanje stvari na stolovima.  
 • U slučaju da se kandidati ne pridržavaju ovih pravila, a tokom ispita pokušaju da komuniciraju sa drugima, biće izbačeni sa ispita.

Kandidati će dobiti uputstva od strane administratora o toku ispita, kao i drugim praktičnim pitanjima.

Kandidati koji nisu obuhvaćeni u uži izbor, smatraju se da nisu ispunili uslov za nastavak u daljim fazama konkursa. Odluke Komisije za žalbe možete uzeti u zgradi SSK-a, počevši od dana  24.05.2022 do dana  27.05.2022.

Rezultati sa pismenog ispita će biti objavljeni na veb stranici Sudskog saveta Kosova: http://www.kgjk-ks.org/

Za kandidate koji su se prijavili za sudske tumače, obaveštenje za usmeni ispit će biti objavljen na veb stranici Sudskog saveta Kosova: http://www.kgjk-ks.org/ sedam (7) dana nakon objavljivanja rezultata sa pismenog testa.

Kandidati koji su se prijavili sa jezički par srpski – engleski i obrnuto će biti u međuvremenu  obavešteni o daljem toku postupka liceniranja.

Preuzmi lista kandidata