Komisija za normativna pitanja, u pravcu finalizacije Strateškog plana za unapređenje pristupa sudstvu 2022-2025.

Komisija za normativna pitanja, u pravcu finalizacije Strateškog plana za unapređenje pristupa sudstvu 2022-2025.

Priština, 19. maj 2022. – Komisija za normativna pitanja (KCN), koju predvodila predsedavajuća Komisije, sudija Drita Rexhaj, u saradnji sa međunarodnim partnerima, održala je svoj sledeći sastanak.

KNP-e je tokom ovog sastanka razmotrio komentare na Strateški plan za poboljšanje pristupa sudstvu  2022-2025, efikasnost i prioritizaciju predmeta u okviru sudskog sistema i priloga: Akcioni plan za efikasnost i prioritizaciju predmeta u okviru sudskog sistema 2022-2025 i Analiza godišnjih statistika SSK-a – 2019, 2020 i 2021, u kom slučaju je u pravcu finalizacije ovog Plana i uskoro će biti predložen Sudskom savetu Kosova na usvajanje.

Svrha u celini plana je povećanje efikasnosti u rešavanju predmeta sa posebnim osvrtom na efikasnost postupanja prioritetnih predmeta po zakonu, kao i predmeta koji su u radu duže od dvadeset četiri (24) meseca, koji predmeti nalaze se u sudskim postupcima i sa kojima se suočavaju sudovi Kosova. Takođe ima za cilj da odredi prioritete akcija i poveća efikasnost u postupanju sa predmetima.