Održan peti sastanak Upravnog odbora projekta EUKOJUST

Održan peti sastanak Upravnog odbora projekta EUKOJUST

Priština, 24.01.2022 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Albert Zogaj, učestvovao je na petom sastanku Upravnog odbora Programa Evropske unije za sektor pravosuđa na Kosovu – EUKOJUST.

Tokom ovog sastanka razgovarano je o tromesečnom izveštaju o radu, kao i o planiranju narednih aktivnosti planiranih projektom.

Novi predsedavajući Zogaj je istakao spremnost SSK-a za saradnju sa projektom EUKOJUST, u cilju postizanja ciljeva projekta.