Skupština izabrala člana SSK-a iz redova nevećinske zajednice

Skupština izabrala  člana SSK-a iz redova nevećinske zajednice

Priština, 21.01.2022 – Sudija Osnovnog suda u Prizrenu Fahret Vellija dobio je poverenje Skupštine Republike Kosovo, kao član Sudskog saveta Kosova (SSK) iz reda drugih zajednica.

Sa većinom glasova poslanika Skupštine Kosova, izabrani se smatraju članom SSK-a, sa mandatom od pet (5) godina.

Fahret Vellijaje sudija Osnovnog suda u Prizrenu od 2017. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini 2009. godine. 2012. godine završio je master studije građanskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Pravosudni ispit položio je 2014. Od 2012. do 2014. radio je kao pravni referent u Savezu sindikata zdravstva Kosova. Od 2014. do 2016. godine radio je kao stručni saradnik u notarskoj kancelariji. Od 2016. do 2017. godine obavljao je funkciju stručnog saradnika u Osnovnom sudu u Prizrenu.