Održan okrugli sto za procenu infrastrukture arhiva i informacione tehnologije u pravosudnom sistemu

Održan okrugli sto za procenu infrastrukture arhiva i informacione tehnologije u pravosudnom sistemu

Priština, 20.01.2022.- Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Albert Zogaj, učestvovao u okruglom stolu za prezentaciju izveštaja o proceni sudske infrastrukture, arhiva i Informacione tehnologije za komunikaciju (ITK), koji je organizovao Program Evropske unije za sektor pravde na Kosovu (EUKOJUST).

Prisutni u tom okruglom stolu bili su i Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Jetish Maloku, rukovodilac Projekta, Volkmar Theobald, predstavnik Kancelarije Evropske unije i drugi službenici SSK-a i TSK-a.

Predsedavajući Zogaj istakao da ostaje posvećen rukovođenju i podršci svih inicijativa koje doprinose daljoj digitalizaciji radnih procesa u domaćim sudovima.

Između ostalog, Predsedavajući Zogaj izrazio podršku i spremnost SSK-a za dalju saradnju u cilju unapređenja informacione tehnologije i digitalizaciji prikupljene dokumentacije o arhivskoj građi u sudskom sistemu na Kosovu.