Predsedavajući SSK-a, Albert Zogaj dočekao je na sastanku sudije građanske oblasti sa svih nivoa

Predsedavajući SSK-a,  Albert Zogaj dočekao je na sastanku sudije građanske oblasti sa svih nivoa

Priština, 22.10.2021 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Albert Zogaj primio je na sastanku sudije građanske oblasti osnovnih sudova, Apelacionog suda i Vrhovnog suda.

Na ovom sastanku se razgovaralo o hitnoj potrebi sudske prakse, upućivanje građanskih predmeta u efikasnijim postupcima i povećanju dinamike ovih procesa za budućnost.

U nastavku sastanka, razgovarano je o izradi strategije za smanjenje starih predmeta i standardizovanih obrasci proceduralnih odluka o kojima će se odlučivati ​​za formiranje radne grupe na narednom sastanku SSK-a.

Između ostalog, razgovarano je o nalazima Radnog dokumenta osoblja Komisije – Izveštaj o Kosovu 2021, sa posebnim akcentom na nalaze o građanskim stvarima. Predsedavajući SSK -a izrazio je spremnost da podrži sudije građanske oblasti i ispunjavanje  potrebe u njihovom svakodnevnom radu i pozvao na veću posvećenost kako bi se povećao efikasnost i odgovornost u svim sudovima na Kosovu.