Obaveštenje o javnoj konsultaciji za Nacrt- pravilnika (br. X / 2021) o zapošljavanju, postupku izbora, kriterijumima, pravima i obaveze stručnih saradnika,

Obaveštenje o javnoj konsultaciji za Nacrt- pravilnika (br. X / 2021) o zapošljavanju, postupku izbora, kriterijumima, pravima i obaveze stručnih saradnika,

Sudski savet Kosova, odnosno Komisija za normativna pitanja, radi sprovođenja Zakona o Sudskom savetu Kosova, osnovao je radnu grupu za izradu pravilnika (br. X / 2021) o zapošljavanju, postupku izbora, kriterijumima, pravima i obaveze stručnih saradnika, čiji je nacrt u prilogu i služi kao Nacrt gde svi zainteresovani stručnjaci mogu da daju svoje komentare i predloge za finalizaciju ovog pravilnika.

Sa ciljem poboljšanja nivoa transparentnosti i smatrajući da je svačiji doprinos važan, Savet poziva sve zainteresovane profesionalce da iznesu svoje komentare ili predloge za poboljšanje Nacrta ovog Pravilnika.

Komentari mogu se dostaviti u e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net

Rok za javne konsultacije je petnaest (15) kalendarskih dana, odnosno do 8. oktobra 2021. godine.

Sa ciljem poboljšanja nivoa transparentnosti i smatrajući  da je svačiji doprinos  važan, Savet poziva sve zainteresovane profesionalce da iznesu svoje komentare ili predloge za poboljšanje Nacrta ovog Pravilnika.

Komentari mogu se dostaviti u e-mail adresu: kgjk@rks-gov.net

Rok za javne konsultacije je petnaest (15) kalendarskih dana, odnosno do 8. oktobra 2021. godine.

Draft PRAVILNIK