Predsedavajući Zogaj dočekao na sastanku predstavnika Misije posmatrača EU-a za lokalne izbore na Kosovu za 2021.

Predsedavajući Zogaj dočekao na sastanku predstavnika Misije posmatrača EU-a za lokalne izbore na Kosovu za 2021.

Priština, 21.09.2021. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Albert Zogaj dočekao je na sastanku gđu Smaranda Sandulescu, pravnog analista Misije posmatrača EU-a za lokalne izbore na Kosovu za 2021.

Svrha ovog sastanka je bila diskusija oko uloge i odgovornosti SSK-a na izbornom procesu uključujući predstojeće lokalne izbore, saradnja sa Centralnom izbornom komisijom (CIK) i sa drugim koordinacionim mehanizmima za izborni proces na Kosovu.

Tokom sastanka, diskutovano je i u vezi sa slučajevima koji se nadovezuju sa kršenjem izbornog procesa tokom prethodnih izbora, potreba za izbornom reformom kao i unapređenje odgovornosti nezavisnih institucija. Predsedavajući Zogaj, u ime SSK-a, izrazio je svoju spremnost za davanje svog doprinosa u ovim izbornim procesima, kroz sprovođenje pravnosnažnog zakonodavstva, u cilju što poštenijih i demokratskih lokalnih izbora.