Predsedavajući SSK -a Albert Zogaj prisustvovao sastanku okruglog stola „Izazovi sudskog sistema u primeni Zakona o zaštiti od diskriminacije”

Predsedavajući SSK -a Albert Zogaj prisustvovao  sastanku  okruglog stola „Izazovi sudskog sistema u primeni Zakona o zaštiti od diskriminacije”

Priština, 15.09.2021 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK) Albert Zogaj, je prisustvovao sastanku okruglog stola koji je organizovan od strane Institucija Ombu dsmana, sa temom: “Izazovi sudstva u primeni Zakona o zaštiti od diskriminacije”.

Svrha ovog okruglog stola bila je diskusija o diskriminaciji, kao jednom od najozbiljnijih kršenja ljudskih prava, kao i jačanje saradnje između Institucije ombudsmana i sudskog  i tužilačkog sistema na Kosovu, u cilju zaštite ljudskih prava, boriti se protiv ove negativne pojave i promovisati ravnopravnost građana pred zakonom..

Predsedavajući Zogaj, predstavio je statističke podatke o sudskim predmetima koji se odnose ili imaju elemente diskriminacije, upoznao je prisutne i sa dostignućima sudstva u obradi statističkih podataka iz informacionog sistema za upravljanje predmetima.

“Kao sudiji Vrhovnog suda, smatram veoma  izazovnim  razmatrati diskriminatorne slučajeve / situacije, stoga, Sudski savet Kosova ostaje posvećen sprečavanju i borbi protiv diskriminacije i bez sumnje podrška Ustavnog suda i Institucije ombudsmana je velika pomoć  za SSK “, rekao je između ostalih predsedavajući Zogaj.

Smatrajući ovaj okrugli sto važnim, učesnici su takođe razgovarali o izazovima u primeni zakona protiv diskriminacije, kao i o idejama za unapređenje procedura u vezi sa ovim pitanjem.