Predsedavajući SSK-a dočekao šefa Kancelarije Saveta Evrope u Prištini

Predsedavajući SSK-a dočekao šefa Kancelarije Saveta Evrope u Prištini

Priština, 13.09.2021. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Albert ZOGAJ, dočekao je danas na sastanku šefa kancelarije Saveta Evrope, g-dina Frenk Power kao i rukovodioca projekta za jačanje kvaliteta i efikasnosti pravde na Kosovu (KoSEJ II) gđu. Stephanie Lefeuvre.

Cilj sastanka bio je da se raspravlja o aktivnostima projekta Kancelarije Saveta Evrope u Prištini kao i o prioritetima SSK-a.

Predsedavajući Zogaj je zahvalio g-dina Power za kontinuiranu podršku i izrazio je svoju spremnost za produbljenje saradnje tako da se kroz zajedničke prioritete ostvaruje povećanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti sistema sudstva.