Napredniji statistički izveštaji unošeni u sistemu ISUP-a shodno pokazateljima CEPEJ-a

Napredniji statistički izveštaji unošeni u sistemu ISUP-a shodno pokazateljima CEPEJ-a

Dana 6. septembra 2021. ubačeni su u sistemu ISUP-a napredniji statistički izveštaji koji sadrže pokazatelje CEPEJ-a.

U cilju povećanja transparentnosti i efikasnosti rada sudova, Projekat ISUP-a, u saradnji sa stručnjacima zaposlenim u projektima KOSEJ II i JSSP, izradili su naprednije statističke izveštaje shodno pokazateljima CEPEJ-a, omogućujući efikasnije prikupljanje podataka za tačnije nadgledanje radnog učinka i sudova u celini.

Napredniji statistički izveštaji shodno pokazateljima CEPEJ-a omogućiće prikupljanje većeg broja podataka vezano za rad sudova, odnosno razmatranje predmeta u sistemu kosovskog sudstva. 

Projekat ISUP-a ostaje posvećen stalnom unapređenju i daljem razvoju statističkih izveštaja koji se generišu od sistema ISUP-a za što tačnije prikazivanje radnog učinka kosovskih sudova.