Predsedavajući Zogaj posetio je Osnovni sud u Prištini

Predsedavajući Zogaj posetio je Osnovni sud u Prištini

Priština, 06.09.2021. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Albert Zogaj, u društvu predsednika Vrhovnog suda Kosova, Enver Peci kao i V.D. predsednika Apelacionog suda, Afrim Shala bili na radnoj poseti Osnovnom sudu u Prištini, gde ih je dočekala predsednica suda Albina Shabani – Rama sa sudijama svih departmana ovoga suda.

Tokom sastanka, predsednica Osnovnog suda, Shabani – Rama, upoznala prisutne sa izazovima i dostignućima ovoga suda, sa posebnim naglaskom na veliki broj predmeta, nedostatkom osoblja za podršku, tretiranjem starih predmeta i predmeta vraćenih na ponovno suđenje.

Sa druge strane, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Albert Zogaj potvrdio je da će biti na potpunom raspolaganju u cilju pružanja neophodne podrške svim sudijama, kako bi se stvorili najbolji mogući uslovi za izvršavanje njihovih dužnosti i odgovornosti, istovremeno tražeći povećanje efikasnosti rada suda, kako bi se postigla veća efikasnost i odgovornost sistema sudstva.

Predsednik Vrhovnog suda Kosova, Enver Peci zatražio je od predsednice suda i svih sudija ovoga suda veću posvećenost u cilju primene priručnika za unifikaciju kaznenih sankcija.

Na kraju, čelnici sistema sudstva ponudili su svoju saradnju i podršku predsednici Osnovnog suda u Prištini, gđi Rama – Shabani, kao i celokupnom osoblju za podršku u izvršavanju njihovih ustavnih i zakonskih dužnosti, i složili se da održavaju što više zajedničkih sastanaka radi unifikacije sudskih praksa.