Izabrani članovi SSK-a iz redova sudija Vrhovnog suda

Izabrani članovi SSK-a iz redova sudija  Vrhovnog suda

Priština, 10.03.2021 – U organizaciji Sudskog saveta Kosova, (SSK), i u prostorijama Vrhovnog suda, sudije ovog suda su danas glasale za izbor dvoje sudija nominovanih za članove SSK-a.

Nominovani kandidati za članove SSK-a iz Vrhovnog suda bili su, Albert Zogaj, Diellza Hoxha, Hajrie Shala, Sahit Sylejmani, Shkëlzen Sylaj i Teuta Ibrahimi.

Tajnim glasanjem sudije  Vrhovnog suda, izabrali su svoje kolege Shkelzen Sylaj i Teuta Ibrahimi, članove SSK-a, većinom glasova.

Izabrani iz reda Vrhovnog suda, sudija Albert Zogaj i sudija Teuta Ibrahimi, smatraju se članovima SSK-a, a narednih dana sertifikaciju će obaviti SSK. Njihov mandat kao članovi SSK-a je 5. godina.

Biografija sudije  Albert Zogaj

Albert Zogaj je sudija u Vrhovnom sudu, građanska materija. Sudija Zogaj je diplomirao dana 30.06.2004. godine na Pravnom fakultetu u Prištinskom univerzitetu, a post-diplomske studije pravno-građanskog pravca je završio u 2008. godini. Od decembra 2004. godine do decembra 2005. godine je radio kao advokat – pripravnik u Advokatskoj komori Kosova. U februaru 2006. godini je završio pravosudni ispit, a od februara 2006. godine do  oktobra 2010. godine radio je kao advokatu u Peći. U oktobru 2010. godine je imenovan kao sudija u Opštinskom sudu u Prištini, gde je radio do decembra 2012. godine. Od 2013. godine do 2015. godine radio je kao sudija u Osnovnom sudu u Prištini u Opštem odeljenju. U avgustu 2015. godine imenovan je kao sudija u Apelacionom sudu u Prištini u Opštem odeljenju – građanski odsek.  U septembru 2020. godine je izabran kao sudija u Vrhovnom sudu. Od 2008. godine je radio kao predavač u Koledžu AAB, istovremeno je i predavač u Akademiji pravde, na  početnom i kontinuiranom programu pravnog obrazovanja. Radio je učestvovao je u nekoliko istraživačkih – profesionalnih  radova u raznim institucijama kao Pravni centar Kosova, Centar za ljudska prava Univerziteta u Prištini, Sudski institut Kosova. 

Biografija sudije  Teuta Ibrahimi

Teuta Ibrahimi je predsedavajuća specijalizovanog veća II u Posebnoj komori  Vrhovnog suda Kosova. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Univerzitetu u Prištini. Završila je ispit za prekršajnog sudiju 2002. godine. Pravosudni ispit je položila 2006. godine. Pohađala je početni program za pravno obrazovanje i polaganje  pripremnog ispita za sudije i tužioce (diploma 2012).  Stekla je zvanje magistra krivičnih  nauka 2014. godine (LLM). Publikacije:  Sudska i tužilačka etika, važnosti od toga biti pravedan/a, nepristran/a, i nezavisan/a. Prvobitno je radila kao administrator u STŠ. Od 01. januara 2006. godine do 30. novembra 2009. je radila kao sudski inspektor pri Kancelariji disciplinskog tužioca. Od 01. januara 2009. godine do 02.07.2014. godine je radila kao disciplinski tužilac – Viši disciplinski tužilac pri Kancelariji disciplinskog tužioca.  Od dana 03. jula 2014. godine je imenovana kao sudija u Posebnoj komori Vrhovnog suda.