Region Osnovnog suda u Prištini predvodi sa objavljivanjem presuda

Region Osnovnog suda u Prištini predvodi sa objavljivanjem presuda

Priština 17.12 2020.- Objavljivanje presuda pomaže sudskom sistemu da bude što transparentniji i odgovoran prema građanima. Na osnovu važećeg zakona sve okončane oduke treba da se objave, stoga ovaj porast broja objavljenih presuda prikazuje da su sudovi posvećeni i da rade u tom pravcu za objavljivanje svih pravosnažnih presuda.

Tokom novembra meseca, region Osnovnog suda u Prištini objavila je najviše presude u poređenju sa drugim sudskim regionima, ukupno ; 395 presuda. Na ilustrovanim dijagramima, možete naći broj objavljenih presuda za svaki sudski region, kategorisani po ogrankama i predmetima.

Objavljene presude nalaze se u službenoj web –stranici Sudskog saveta Kosova, u ovom linku: http://www.gjyqesori-rks.org/

Datum sastavljanja izveštaja  je 17.12.2020. godine.