Održan je redovni sastanak za funkcionalni pregled vladavine prava

Održan je redovni sastanak za funkcionalni pregled  vladavine prava

Priština, 19.11.2020.g. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, učestvovao je na redovnom sastanku o procesu funkcionalnog pregleda koju je organizovao Ministarstvo pravde.

Svrha ovog sastanka bila je predstavljanje prvog konsolidovanog nacrta narativnog dela i planova radnje Nacrta sektorske strategije za vladavinu prava.

Predsedavajući Çoçaj,  je ponovo potvrdio posvećenost Sudskog saveta Kosova završetku procesa pregleda funkcionalne vladavine zakona, kao i saradnju sa svim institucijama koje su uključene u ovaj proces.