Predsedavajući Çoçaj učestvovao na trećem sastanku upravnog odbora KoSEJ II

Predsedavajući Çoçaj učestvovao na trećem sastanku upravnog odbora KoSEJ II

Priština, 05.11.2020. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, učestvovao na trećem sastanku upravnog odbora, koji je organizovao Projekat za jačanje kvaliteta i efikasnosti sudstva na Kosovu (KoSEJ II).

Na ovom online sastanku raspravljalo se o proceni sistema sudstva uz izveštavanje Ministarstva pravde, efikasnost sudova uz statističke izveštaje i automatsko raspoređivanje predmeta preko ISUP sistema, kvalitet usluga u kosovskim sudovima kao i naredne aktivnosti projekta KoSEJ.

Predsedavajući Çoçaj, zahvalio se Savetu Evrope na asistenciju sistemu sudstva Kosova, naročito na tehničku asistenciju stručnjaka projekta KoSEJ-a, omogućujući SSK-u pristup na savremene alate za nadgledanje rada sudova kao i poboljšanje radnog učinka u cilju povećanja efikasnosti i odgovornosti. “Zbog nastalog stanja vezano sa pandemijom Covid, tražimo od Projekta KoSEJ II da učini sve što je u njihovoj moći da bi se ostvarili rezultati koji se očekuju ovim projektu. U tom pogledu, SSK garantuje potpunu saradnju i angažovanje osoblja Sekretarijata i sudova“, istakao je Çoçaj. Trenutno, SSK čini sve napore da se što više primenjuju online sudska ročišta, kao i ostale oblike elektronske komunikacije, koji su zakonski dozvoljeni, kako ne bi došlo do zastoja u radu sistema sudstva za vreme pandemije.