Održava se 240. sastanak SSK-a

Održava se 240. sastanak SSK-a

Priština, 26. oktobar 2020 – Sudski savet Kosova (SSK), održao je 240. sastanak po redu, kojim je predsedavao predsedavajući Skender Çoçaj, gde su diskutovane i usvojene tačke dnevnog reda.

Savet je usvojio predlog predsednika Vrhovnog suda za imenovanje, odnosno produženje mandata sudije Rasim Rasimi, kao člana/predsednika Odbora za uslovni otpust, i sudije Beshir Islami, kao rezervnog člana, sa dvogodišnjim (2) mandatom.

Tokom ovog sastanka, članovi SSK-a su odobrili ostavku na mesto sudije porotnika u Osnovnom sudu u Gnjilanu, g-dina Sejdi Beqirija. Savet je usvojio nacrt odluke o naknadi za članove SSK-a.

Savet je ovlastio generalnog direktora SSSK-a da preduzme sve potrebne radnje za pokretanje postupka regrutacije radi popunjavanja slobodnih pozicija u administraciji sudstva, za raspisivanje konkursa za slobodne pozicije u administraciji sudstva, na osnovu Zakona o budžetu 2020. godine.

Predsedavajući Çoçaj je obavestio članove Savetu u vezi sa procesom funkcionalnog pregleda vladavine prava, o čemu će dobiti najnovije dokumente koje je pripremilo Ministarstvo pravde, kako bi svi mogli da doprinesu svojim analizama i komentarima, jer je to veoma važan proces za sudstvo Kosova, i očekuje se da će se o tome diskutovati na sledećem sastanku SSK-a. Na kraju, Savet je nastavio sastanak iza zatvorenih vrata, za razmatranje šest (6) disciplinskih predmeta.