Misija EU za vladavinu prava predstavlja prvi javni Izveštaj o nadgledanju pravosuđa

Misija EU za vladavinu prava predstavlja prvi javni Izveštaj o nadgledanju pravosuđa

Priština, 19. oktobar 2020 – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj, učestvovao je u ceremoniji objavljivanja prvog javnog Izveštaja o sistemskom i tematskom nadgledanju pravosuđa, od strane Misije Evropske unije na Kosovu za vladavinu prava (EULEX), koji sadrži nalaze i preporuke za unapređenje sistema vladavine prava, kako bi se pomoglo kosovskim pravosudnim institucijama da postignu bolju usklađenost sa kosovskim zakonodavstvom i standardima ljudskih prava.

Predsedavajući Çoçaj je rekao da je Izveštaj EULEX-a o nadgledanju sudskih predmeta ocenjen kao izveštaj koji doprinosi razvoju i unapređenju pravosudnog sistema, kao i povećanju njegove efikasnosti.

„Što se tiče pitanja koja su tretirana u ovom izveštaju, tokom perioda septembar 2019- do sredine marta 2020., visoko cenim iznete nalaze i preporuke, koje će sudski sistem uzeti u obzir u svom radu“, rekao je Çoçaj.

Ovom prilikom, Çoçaj je takođe komentarisao i druge nalaze po drugim pitanjima, iznetih u izveštaju, kao što su: produktivnost ročišta, slučajevi visokog profila, povećanje broja sudija, krivično gonjenje terorizma, politika ponovnog suđenja, unakrsna ispitivanja, sudske pritvore, proces privatizacije i likvidacije, nasilje u porodici kao i administriranje sudova generalno.

Izveštaj o kome je reč, dostupan je na sledećem linku:https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1%2C11%2C1250&fbclid=IwAR1qVBbQvouFAWmom90njUD6A_mnB3qPwZBI2lbTCNukFv_PGiYdDSyA5Zs