Filluan punën gjyqtarët e emëruar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në Gjykatën Supreme

Filluan punën gjyqtarët e emëruar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në Gjykatën Supreme

Në mbledhjen e mbajtur më datën 29 shtator 2020, KGjK pas shqyrtimit të propozimit të Komisionit për intervistimin e kandidatëve për avancim në Gjykatën Supreme, vendosi për avancimin e gjyqtarëve Albert Zogaj dhe Fejzullah Rexhepi.

Vendimet përkatëse janë të publikuara tanimë në këtë ueb faqe.