USAID poklanja donaciju kosovskim sudovima

USAID poklanja donaciju kosovskim sudovima

Priština, 15.09.2020. – Da bi se stvorili uslovi za održavanje online sudskih ročišta i da bi se ispunile potrebe sudova i sudija, Sudski savet Kosova (SSK) primio je danas tehničku opremu od USAID-ovog programa za jačanje pravosudnog sistema na Kosovu (JSSP).

V.D. direktora USAID-ove misije, gđa Zeinah Salah istakla da će USAID nastaviti podršku sudstva na Kosovu ispunjavanjem njegovih potreba u cilju transparentnosti i odgovornosti prema narodu Kosova.

Predsedavajući SSK-a Skender Çoçaj zahvalio se USAID-u na stalnu podršku koju ova misija pruža kosovskim institucijama i naglasio da je Savet u koordinaciji sa predsednicima sudova i uz podršku Programa JSSP, započeo sa pilotiranjem online ročišta u nekoliko osnovnih sudova. 

„Jedna takva inicijativa se pokazala uspešna i mislimo da u određenim okolnostima održavanje online ročišta je jedna od alternativa koja će omogućiti sudovima da nastave sa radom. Verujem da će od sada pa na dalje, uz ovu donaciju, sudovima biti mnogo lakše da organizuju i održe online ročišta”, istakao je Çoçaj.

Predsednica Osnovnog suda Prištine, gđa Afërdita Bytyqi, zahvalila se Misiji USAID-a i JSSP Programu na kontinuiranu podršku Osnovnom sudu Prištine, omogućavajući građanima lakši pristup na pravdu, uprkos poteškoćama nastalim ovom pandemijom.