Seminar online për ndërgjegjësim ndaj Ndërmjetësimit

Seminar online për ndërgjegjësim ndaj Ndërmjetësimit

Kjo video, e përgatitur nga Programi i USAID – Drejtësia Komerciale në bashkëpunim me ndërmjetësues të trajnuar nga Programi, ju informon më shumë rreth Ndërmjetësimit dhe procedurave që duhen ndjekur për ta përdorur Ndërmjetësimin për kontestet e juaja.

Kjo video, e përgatitur nga Programi i USAID – Drejtësia Komerciale në bashkëpunim me ndërmjetësues të trajnuar nga Programi, ju informon më shumë rreth Ndërmjetësimit dhe procedurave që duhen ndjekur për ta përdorur Ndërmjetësimin për kontestet e juaja.